Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
/Ε, εξαγωγή
export
 
 

Τα Εισαγωγή, Εξαγωγή, (Import, Export) τα αποδώσαμε μεταφραστικά επακριβώς. Με μικρή επέκταση στο Enter ή Return (Εισαγωγή). Δώσαμε και σ’ αυτά συντομεύσεις Ε/ (Εισαγωγή) /Ε (Εξαγωγή). Παράδειγμα Ε/Ε δδμνων, εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων.


Το είσοδος/έξοδος είναι input/output. Δώσαμε και σ’ αυτά συντομεύσεις. ΕΙΣ/ για είσοδο και /ΕΞ για έξοδο. ΕΙΣ/ΕΞ. (ΒΑΣΕΙΣΕ, ΒΑσικό Σύστημα ΕΙΣόδου/Εξόδου, BIOS.. Το ξ απουσιάζει εδώ αλλά δεν πειράζει).

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS