Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
fatal error, fatal exception error,fatal system error, stop error
τελειωτικό λάθος, τελειωτικό λάθος εξαίρεσης, τελειωτικό συστημικό λάθος
 
 

Σφάλμα υλισμικό ή λογισμικό που δεν μπορεί να επιλυθεί από το ΛΣ και οδηγεί σε διακοπή της επεξεργασίας και εγκατάλειψη μιας εφαρμογής, με αντίστοιχη απώλεια εργασίας. Το σύστημα επιστρέφει στο επίπεδο του ΛΣ. Πολλές φορές το ίδιο το λειτουργικό σύστημα κλείνει μια λανθενεργούσα εφαρμογή.
Αν το λάθος εμφανιστεί στο ΛΣ (τελειωτικό συστημικό λάθος)  τότε το σύστημα καταρρέει.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS