Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
fault tolerance, fault tolerant, fault-tolerant
ανοχή βλαβών, ανεχτικό βλαβών
 
 

Είναι η ικανότητα ενός συστήματος να ανέχεται βλάβες χωρίς κατάρρευση. Και όχι μόνο να μπορεί, αλλά ταυτόχρονα, να συνεχίζει πλήρως ή ως ένα ανεκτό βαθμό την λειτουργία του. Υπάρχουν πολλά επίπεδα ανοχής βλάβης όπως και διάφορες αντιδράσεις.


Το πιο συνηθισμένο είναι να σταματήσει το σύστημα να δουλεύει και να υποδείξει την ύπαρξη της βλάβης. Μπορεί επίσης το σύστημα να συνεχίσει να εργάζεται χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς πόρους. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα στην περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πτώσης τάσης.


Η ανοχή βλαβών από υλισμικό και λογισμικό θεωρείται μεγάλο προτέρημα ιδίως όταν αποφεύγονται οι καταρρεύσεις ή η απώλεια εργασίας. Ένα συνηθισμένο σύστημα ανοχής βλαβών είναι ο κατοπτρισμός όλων των λειτουργιών.


Δηλ. η λειτουργία δυο πανομοιότυπων συστημάτων όπου οποιαδήποτε ενέργεια στο ένα εκτελείται αυτόματα και στο άλλο. Με την βλάβη στο ένα, έχεις το άλλο. Το άλλο μπορεί να είναι στην άλλη πλευρά του πλανήτη.

         
Καταχώρηση: 22/04/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία