Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη

αντιδανείζω, αντιδάνειο, αντιδανεισμός
 
 

Αντιδάνειο είναι το δάνειο που συνάπτει κάποιος πάνω σε δάνειο κάποιου άλλου απ’ αυτόν. Επεκτείνεται και στην περίπτωση δανείου έναντι μετοχών, που είναι ένα είδος δανείου, ή έναντι συναλλαγματικών. Δηλαδή είναι ένα είδος υποθήκευσης δανείου για δανεισμό.
 

Τη λέξη την δανείστηκαν οι γλωσσολόγοι και δεν την επιστρέφουν. Αντιδάνειο είναι οι λέξεις μιας γλώσσας που τις δανείστηκε μια άλλη γλώσσα και τις επιστρέφει, είτε αυτούσιες είτε αλλαγμένες, στη πρώτη γλώσσα. Αυτό όμως είναι μόνο ένα είδος γλωσσικού αντιδανείου. Έχουμε πολλές λέξεις που παίρνουν, με αντιδανεισμό, ειδική χρήση στην ελληνική χάνοντας το ευρύτερο εννοιολογικό τους περιεχόμενο.
Μπορούμε νάχουμε ανάκληση του δανείου της λέξης αντιδάνειο παρακαλούμε;

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία