Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
biome
βιοζώνη, βιότοπος, βίωμα
 
 

Το βίωμα και βιωματικός στα ελληνικά είναι η εμπειρία η γνώση, το συναίσθημα ενός γεγονότος, ενός τρόπου ζωής. Είναι το ουσιαστικό-συναισθηματικό περιεχόμενο ενός τρόπου διαβίωσης και σκέψης. Η συμπύκνωση σκέψεων και εμπειριών σε προσωπικές και γενικευμένες αλήθειες.
Δυστυχώς κάποιοι ζωοβοτανολόγοι χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη «βίωμα»   (biome) για να περιγράψουν το σύνολο των βιολογικών οργανισμών μια περιοχής όπως διαμορφώνεται από κλιματολογικές, γεωλογικές και άλλες επιδράσεις. Στα ελληνικά ας μείνουμε στο «βιοζώνη» για μια ευρεία περιοχή (υποσαχάρια βιοζώνη) και το «βιότοπος» για μια τοπική περιοχή (ποτάμιος βιότοπος). Έχουμε και άλλους επικαλυπτόμενους όρους όπως βιοσύστημα και βιοποικιλία. Τον κάθε όρο στον τόπο του.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 29/01/2010 11:06
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS