Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποσυγκροτώ, αποσυγκροτημένος, αποσυγκρότηση, σκορπώ, σκορπισμένος
κομματιάζω, κομματιασμένος
fragment, fragmented, fragmentation
 
 

Έτσι αποκαλείται το φαινόμενο του κομματιάσματος και καταχώρησης των φακέλων προγραμμάτων και δδμνων σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες στον σκλ.δ. Παρά την φυσική εμφάνιση ότι ένα πρόγραμμα βρίσκεται και λειτουργεί και φορτώνεται στην ΜΤΠ από ένα τόπο, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Ένα πρόγραμμα ή σύνολο δδμνων μπορεί, ανάλογα με τις καταστάσεις που επικρατούν κατά την εγγραφή και χρήση του, να γραφτεί σε διάφορες τοποθεσίες.


Οποιαδήποτε χρήση τους εξυπακούει την συναρμολόγηση των κομματιών αυτών στην ΜΤΠ για να λειτουργήσει το σύστημα ή να δοθούν τα στοιχεία στην μορφή που τα θέλει ο χρήστης. Αυτός ο κατακερματισμός, αν υπερβεί ορισμένα όρια, προκαλεί καθυστερήσεις τόσο στην λειτουργία προγραμμάτων όσο και στην προσκόμιση δδμνων.


Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν εφαρμογές (συγκροτητές) που ανασυγκροτούν τον σκληρό δίσκο, δηλαδή τοποθετούν τα προγράμματα και άλλα στοιχεία σε όσο το δυνατό λιγότερους ή και σε ένα τόπο. Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφεύγονται λάθη κατά την φόρτωση. Στην πραγματικότητα ακόμη και στην ΜΤΠ, ένα πρόγραμμα δεν βρίσκεται σε ενιαίο χώρο, πολλές φορές δεν είναι ολόκληρο φορτωμένο. (βλ. ανασυγκρότηση)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία