Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
frame
πλαίσιο, εικόνα, πακέτο
 
 

 

 

β-πλαίσιο, βασικό πλαίσιο                key-frame, I-frame, intraframe

π-πλαίσιο, προβλεπόμενο πλαίσιο     p-frame, predictive frame
δ-πλαίσιο, δικατευθυντικό πλαίσιο    b-frame, bi-directional frame
παραπλαίσιο, παράγωγο πλαίσιο       delta frame

 

 

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS