Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΠΚΥΑΔ, ΓΠΚΥΑΔ, ΜεγαΠΚΥΑΔ, ΓιγαΠΚΥΑΔ
(..πικιάδ)
GFLOPS, MegaFLOPS, GigaFLOPS
 
 

Πρόκειται για εκατομμύρια και δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δεύτερο. Είναι μέτρο ταχύτητας επεξεργαστών. Βλ. ΠΚΥΑΔ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία