Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
grid computing
πλεγματικός υπολογισμός, πλεγματική επεξεργασία
 
 

Η χρήση πολλών υπολογιστών, είτε συνολικά, είτε με χρήση της πλεονάζουσας δυναμικότητας τους για μεγάλες υπολογιστικές εργασίες. Συνήθως η σχέση των υπολογιστών αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και την επί τόπου επεξεργασία. Στην πλεγματική περίπτωση όμως και εφ’ όσον ένας υπολογιστής συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε πολλοί υπολογιστές παρέχουν το σύνολο ή μέρος της δυναμικότητας τους για εκτέλεση ενός συνολικού για όλους προγράμματος. Αυτό γίνεται όπου είναι αναγκαία η συσσώρευση μεγάλης υπολογιστικής ισχύος και μνήμης.

 

   AENH, Αναζήτηση Εξωγήινης ΝοημοσύνΗς   SETI, Search for ExtraTerrestrial Intelligence

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS