Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
gutter
μεσοπεριθώριο
 
 

Ανοίξετε ένα βιβλίο. Στο κέντρο, μεταξύ των σελίδων δεξιά και αριστερά, βρίσκεται αυτό που τυπογραφικά ονομάζεται μεσοπεριθώριο. Είναι σημαντικό στοιχείο στη σελίδωση αντιγράφων χάρτινης μορφής.

Gutter κυριολεκτικά είναι το ρείθρο, ο οχετός.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS