Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Hz, Χερτς, κύκλος
Hz, Hertz, cycle
 
 

Η ονομασία προέρχεται από τον Χέινριχ Χερτς που πρώτος ανίχνευσε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Πρόκειται για την μονάδα μέτρησης της συχνότητας των ηλεκτρικών παλμών σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Βάση είναι ένα Hz (κύκλος) ανα δευτερόλεπτο. Η συχνότητα της οικιακής παροχής ηλεκτρισμού είναι 50-60 κύκλοι, δηλαδή η εναλλαγή της πολικότητας γίνεται με αυτή τη συχνότητα ανά δεύτερο. Οι Κύκλοι έχουν υιοθετηθεί ως μέτρο ταχύτητας ηλεκτρονικής μετάδωσης. Μιλούμε όμως σε Μεγάκυκλους (Μκ, ένα εκ. κύκλους ανα δεύτερο) και Γιγάκυκλους (Γκ, ένα δις. κύκλους ανά δεύτερο).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS