Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αθέατος φάκελος, κριμένος φάκελος
hidden file
 
 

Πρόκειται συνήθως για σημαντικούς συστημικούς φακέλους και αρχεία τα οποία δεν παρουσιάζονται στον χρήστη για αποφυγή τυχαίας διαγραφής ή αλλοίωσης τους. Όλα τα ΛΣ παρέχουν τη δυνατότητα απόκρυψης ή παρουσίασης ενός φακέλου ή αρχείου. Το ίδιο το σύστημα αποκρύβει αυτά που είναι σημαντικά. Ο χρήστης μπορεί ο ίδιος να αποκρύψει ή να εμφανίσει αυτά που θέλει κατ' επιλογή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS