Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hot key
θερμό πλήκτρο, σχυρό πλήκτρο, εντολοδοτικό πλήκτρο
 
 

Πρόκειται για πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων που το πάτημα τους εγείρει την έναρξη ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν γράφεται η εντολή και δεν πατιέται το πλήκτρο Εισγη (Enter) το οποίο αντικαθίσταται από το θερμό πλήκτρο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS