Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αναδρομολόγηση, ανακλαστική δρομολόγηση
hot potato routing, deflection routing
 
 

Αν σε ένα δίκτυο τα διάφορα κομβοτάξια δεν έχουν χώρο κράτησης πακέτων για προώθηση στο επόμενο κομβοτάξιο, μέχρι τον προορισμό τους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψής τους λόγω εξωχρονισμού. Με την αναδρομολόγηση ένα πακέτο συνεχώς διακινείται ακόμα και σε κομβοτάξια μακρινά του προορισμού του μέχρι να του δοθεί η ευκαιρία, κυκλοφοριακά, να φτάσει στον προορισμό του. Είναι ένα είδος χρονεμβολής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS