Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hot link, hotlink
σύνδεσμος, θερμός σύνδεσμος
 
 

Πρόκειται για δεσμό μεταξύ εφαρμογών ο οποίος λειτουργεί ως μεταφορέας αλλαγών που γίνονται στη μια, αμέσως στην άλλη. Τέτοιοι άμεση δεσμοί γίνονται συνήθως σε επεξεργαστές κειμένων για άμεση αλλαγή, σε σχετιζόμενα κείμενα, κεφάλαια και άλλα. Άμεσοι δεσμοί μπορούν να λειτουργούν μεταξύ λογιστικών φύλλων και προγραμμάτων γραφικών παραστάσεων ή μεταξύ Βάσεων Δδμνων.


Βασικά το «hot» (θερμός) περισσεύει.

 

link                 σύνδεσμος, σύνδεση, συνδέομαι
dynamic link   δυναμική σύνδεση                                                       

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS