Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
HTTP, Hypertext Transfer Protocol
ΠΜΥΚ, πιμικ, Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων
 
 

Πρόκειται για το επικοινωνιακό πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί ένας χρήστης στη σύνδεση με τον ΠΙΣ (Παγκόσμιο ΙΣτό, WWW). Είναι το http που πρέπει να γράψετε πριν από το www. Αν δεν το γράψετε ο υπολογιστής θα το γράψει από μόνος του επειδή είναι το βασικό πρωτόκολλο (συμφωνημένοι κανόνες) του Ιστού.


Έχει πελατειακή βάση και λειτουργεί με το σύστημα «αίτημα-απόκριση». Βασικά είναι το συμφωνημένο πλαίσιο με το οποίο ο προσβάτης του χρήστη στέλνει στο διακομιστή το αίτημά του, τον συγκεκριμένο Εντοπιστή (URL) και ο διακομιστής εντοπίζει το ιστοτάξιο ή ιστοσελίδα την οποία εξασφαλίζει και, πάντα μέσω του προσβάτη, την παρουσιάζει στον αιτητή. Το ίδιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται στα ενδοδίκτυα. Οι σελίδες κατεβάζονται μορφοποιημένες από ένα άλλο πρωτόκολλο, το ΓΛΣΥΚ (HTML).


Το ΠΜΥΚ είναι «ανακόλουθο» καθότι δεν συγκρατεί ούτε τη σύνδεση ούτε στοιχεία για το τι έχει γίνει προηγουμένως. Η σύνδεση διαρκεί για όση ώρα χρειάζεται να ικανοποιηθεί το αίτημα. Αυτή η έλλειψη καλύπτεται με διάφορα επιπρογράμματα και τεχνικές στο επίπεδο του υπολογιστή όπως τα θυμήματα (μπισκότα, cookies).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS