Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΕΔΑ, Αρχή Εκχώρησης Διαδικτυακών Αριθμών
IANA, Internet Assigned Numbers Authority
 
 

Η ΑΕΔΑ είναι η αρχή υπεύθυνη για την καταχώρηση Τομεακών Ονομάτων και διευθύνσεων, (αριθμών του ΔΠ, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο, IP). Η ΑΕΔΑ λειτουργεί κάτω από τον ευρύτερο Οργανισμό Εκχώρησης Διαδικτυακών Αριθμών και Ονομάτων (ΟΕΔΑΟ, ICANN). Το διαδίκτυο, λέγεται, είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα επικοινωνιών. Ορισμένα στοιχεία του όμως, όπως οι διευθύνσεις και ονομασίες χρηστών και υποδικτύων, δεν μπορεί παρά να έχουν μια κεντρική διαχείριση διαφορετικά το όλο σύστημα θα καταρρεύσει. Η ΑΕΔΑ βασικά φροντίζει τις διευθύνσεις στο Κορυφαίο Τομεακό Επίπεδο (ΚΤΕ, TLD). Αυτές οι διευθύνσεις περιέχουν τα γνωστά .com, .org, .edu... Είναι επίσης η ΑΕΔΑ που έδωσε σε κάθε χώρα τα δυο γράμματα για τις εσωτερικές της διευθύνσεις. (.gr για Ελλάδα, .cy για Κύπρο .jp για Ιαπωνία...). Η καταχώριση ονομασιών με γενικευμένο τρόπο είναι σημαντική καθότι οι άνθρωποι δεν θυμούνται αριθμούς και τελείες που είναι ουσιαστικά η βάση των διευθύνσεων. Η ΑΔΕΑ κρατεί το κεντρικό μητρώο των διευθύνσεων και το διανέμει σε περιφερικά μητρώα για να διευκολύνει τις προσβάσεις. Ταυτόχρονα η Αρχή καταγράφει και καταχωρεί διευθύνσεις Αυτόνομων Συστημάτων. Σημαντικός είναι και ο ρόλος της στην απόδοση αριθμών στα διάφορα πρωτόκολλα του διαδικτύου ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ως προς το ποιο είναι ποιο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία