Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηφτο, ηλικία φύλο τοποθεσία
asl, age sex location
 
 

Μια πολύ απλή συντομογραφία. Μάθετέ την μέχρι να εμφανιστεί σε επίσημα έντυπα. Ηφτο, ηλικία, φύλο, τοποθεσία (τόπος παρουσίας ή διεύθυνση).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS