Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πληροφοριστής
infomediary, information intermediary
 
 

Είναι αυτός που συγκεντρώνει πληροφορίες παντός είδους και τύπου και απλώς τις διαθέτει σε όποιον τις χρειάζεται. Συνήθως δουλεύει με διαφήμιση και παραγγελία.
Δηλαδή αντί κάποιος να τρέχει να βρει ο ίδιος μια δυο ή όσες πληροφορίες θέλει -στατιστικά, μελέτες, βιβλία- τα παραγγέλλει εργολαβικά στον πληροφοrιστή του που του τες φέρνει πακέτο.
Νέα δουλειά με προοπτικές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS