Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πληροφορική, υπολογιστική
information, informatics, computer science
 
 

Μη συγχύζεστε με τις πολλές λέξεις και τις ακαδημαϊκές εξειδικεύσεις. Yπολογιστική είναι η μελέτη και εφαρμογή υλισμικών και λογισμικών συστημάτων στην εκτέλεση εργασίας. Έχει πολλές ειδικεύσεις που αφορούν την ηλεκτρονική, την μηχανολογία ή την αρχιτεκτονική του υλισμικού ή τον προγραμματισμό και την δημιουργία λογισμικών εφαρμογών. Το ερώτημα είναι πώς μπαίνει η πληροφορική μέσα σ’ αυτά τα συστήματα. Είναι απλό. Ενώ πριν από τους υπολογιστές όλες οι πληροφορίες για εκτέλεση μιας εργασίας ήταν μέσα στον εγκέφαλο του εκτελεστή ή ήταν γραμμένες σε χαρτί, τώρα αυτές οι πληροφορίες συσσωρεύονται αθροιστικά και αποτελούν το πρόγραμμα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο υπολογιστής θα εργαστεί. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες, να ανανεώνονται και να είναι αποτελεσματικές. Έτσι σμίχτηκαν υπολογιστική και πληροφορική σχεδόν αδιαχώριστα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS