Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αρχικοποιώ, αρχικοποίηση
initialize, initialization
 
 

Είναι τα αρχικά στάδια, δηλ. η φόρτωση στη μνήμη βασικών παραμέτρων, για έναρξη ενός προγράμματος ή εφαρμογής.
Πολλές φορές υπάρχει και ειδικό πρόγραμμα αρχικοποίησης της έναρξης μιας εφαρμογής ιδίως αν θα την τρέξετε από εξωσυστημικό δίσκο. Η αρχικοποίηση γίνεται από φάκελο δέσμης ο οποίος ανοίγει και οι εντολές εκτελούνται ως ρουτίνα.


Αρχικοποίηση γίνεται και με το πάτημα του κουμπιού για έναρξη λειτουργίας ενός υπολογιστή. Η αναγνώριση περιφερειακών και των παραμέτρων τους και φόρτωση του λειτουργικού συστήματος είναι βασικά στοιχεία της αρχικοποίησης. βλ. ΒΑΣΕΙΣΕ

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία