Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΙΣ/, είσοδος, εισδοχή
I/, input
 
 

Η είσοδος, με οποιοδήποτε τρόπο, στοιχείων στον υπολογιστή. Η είσοδος μπορεί να γίνει με απόδοση διεύθυνσης όπου βρίσκονται τα στοιχεία για να τα παραλάβει. Είναι ένας γενικός όρος που δηλώνει τόσο την πράξη όσο και το σύνολο των στοιχείων εισδοχής.

Εδώ απ’ ανάγκη θα διαφοροποιήσουμε λίγο τους όρους από την αγγλική για άμαστε πιο ακριβείς στην ελληνική. Έχουμε τους όρους Input Output  (I/O) που σε μετάφραση, Είσοδος /Έξοδος, λειτουργούν. Βραχυγραφικά μπορούν να γραφτούν ΕΙΣ/ για είσοδος και /ΕΞ για έξοδος. Για παράδειγμα ΒΑΣΕΙΣΕ, ΒΑΣικό Σύστημα ΕΙΣόδου-Εξόδου. (BIOS).

Έχουμε και το Import/Export που ορθά αποδίδεται Εισαγωγή, Εξαγωγή. Βραχυγραφικά μπορεί να είναι Ε/ για Εισαγωγή και /Ε για εξαγωγή. Η θετική κάθετος μπροστα ή πίσω δίνει τη διαφορά. Έχουμε όμως και το πλήκτρο Enter που είναι Εισαγωγή, (Εισγη) που εισάγει στοιχεία ή εντολές για επεξεργασία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS