Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
intercom, intercommunication
ενδοεπικοινωνία
 
 

Επικοινωνία μεταξύ δυο ή και ακόμα δυο-τριών χωρίς τη δυνατότητα εξωτερικής πρόσβασης. Το θυροτηλέφωνο είναι ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Στην ελληνική και το εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας σε μια εταιρεία ή κτίριο είναι σύστημα ενδοεπικοινωνίας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS