Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΠΕ, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο Εκτύπωσης
IPP, Internet Printing Protocol
 
 

Ένα πρωτόκολλο που προδιαγράφει πώς  να γίνονται οι εκτυπώσεις στοιχείων από το διαδίκτυο. Δηλαδή ερευνά τις δυνατότητες του εκτυπωτή, προωθεί εργασίες για εκτύπωση, κρατεί σειρά εκτυπώσεων, ακυρώνει εκτυπώσεις κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS