Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
jet lag
διατοπισμός, βιοαπορρύθμιση
 
 

Η βιοαπορύθμιση μπορεί να προέλθει από διατοπισμό, την μετάβαση  από μια ωράια ζώνη σε μια άλλη με τέσσερεις και πάνω ώρες διαφορά. Πιο συχνά όμως προέρχεται από φάρμακα, ασθένεια ή και κτύπημα. Η βιοαπορύθμιση είναι γενικός όρος. Πιο συγκεκριμένα αποδίδεται η βιοαπορύθμιση λόγω μεγάλου ωράιου μετατοπισμού με τον όρο διατοπισμός.


Δεν φτιάξαμε, πόσες φορές να το πούμε, μια νέα λέξη. Η χρήση προθέσεων δεν δημιουργεί νέες λέξεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS