Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




job queue, print queue
ουρά, σειρά, σειρά εκτύπωσης
(εργασιών, αναθέσεων)
 
 

Είτε με σειρά ανάθεσης είτε με αυτοεπιλογή, πάντα, ο υπολογιστής βάζει μια σειρά στην εκτέλεση εργασιών. Συνήθως η σειρά εκτέλεσης μιας εργασίας είναι αυτή που με την οποία χρονικά έχει αποπερατωθεί η επεξεργασία της και έρχεται η επόμενη. Μπορεί όμως, σε περιπτώσεις ετεροχρονισμού, το ίδιο το σύστημα να δώσει δικές του προτεραιότητες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS