Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

02/11/2020 thuem and us εκείνοι κι εμείς
26/09/2020 non-stop ασταμάτητα, απευθείας
29/08/2020 NAVTEX, NAVTEX, NAVigational TEleX) Ναυτική Οδηγία, Ναυτική Δέσμευση
25/10/2020 ipso facto στην πγραγματικότητα, τοις πράγρμασι, στην πράξη
12/08/2020 Dunkerque, Dunkirk Δουνκέρκη
06/08/2020 kph, kilometers per hour ΧΑΩ, χιλιόμετρα ανά ώρα
01/08/2020 Nigeria, Niger Νιγηρία, Νίγηρας
19/07/2020 cartel καρτέλ, σύμπραξη, σπείρα, κοινοπραξία
15/07/2020 tourist operator οργανωτής ταξιδιών
21/06/2020 EU, European Union ΕυΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση
16/06/2020 key fob κλειδοκώδικας, κάρτα κλειδί
08/06/2020 Constantinople, Istanbul Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ
06/06/2020 deadpan humor, deadpan, dry humour, dry-wit humour απαθές χιούμορ, απαθής χιουμορίστας
17/05/2020 letter of request ΕπΑι, επιστολή αιτημάτων
08/05/2020 war of attrition, battle of attrition πόλεμος φθοράς, μάχη φθοράς
23/04/2020 vouch, voucher, coupon υπόσχομαι, υποσχετικό, κουπόνι
16/06/2020 power humgry δηψασμένος για εξουσία
05/04/2020 lockdown γενικό κλείσιμο
01/04/2020 guarantine καραντινα, περιορισμός, σε καραντίνα, υποπεριορισμό
05/04/2020 peak κορύφωση, κορυφή
10/04/2020 social distancing κοινωνική απόσταση
05/04/2020 τζίρος, turnover
04/03/2020 available, availability, unavailable, unavailability διαθέσιμο, διαθεσιμότητα, μη διαθέσιμο, μη διαθεσιμότητα
17/04/2020 IoT, Internet of Things ΔιΕπ, Διαδικτυακή Επισύνδεση, επισύνδεσει, Διαδικτυακές Επισυνδέσεις, επισυνδέσεις
27/02/2020 mall, mall of πολυκατάστημα, εμπορικό κέντρο
01/04/2020 supermarket υπεραγορά
17/02/2020 gulf, colfos κόλπος
13/02/2020 Dunkerque, Dunkirk Δουνκέρκη
08/02/2020 EMI, electromagnetic interferance ΕΜΠ, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
01/02/2020 assistant referee βοηθός διαιτητής
01/02/2020 toll φόρος, τέλος, κόστος
27/03/2020 tuna, tunny τόννος, θύννος
01/02/2020 infer, inference συμπεραίνω, συμπέρασμα, συμπερασματικός
19/01/2020 solid, solid wood συμπαγές, συμπαγές ξύλο
19/01/2020 cannon, cannon fire κανόνι, κανονιοβολισμός
10/01/2020 lime μοσχολέμονο
09/01/2020 AU, Astronomical Unit ΑΜ, Αστρονομική Μονάδα
02/01/2020 U-turn αναστρέφω, αναστροφή
27/12/2019 engage and hedge εμπλοκή και αντιστάθμιση
25/12/2019 box κουτί, πυξίς, πύξος