Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

17/05/2020 letter of request ΕπΑι, επιστολή αιτημάτων
08/05/2020 war of attrition, battle of attrition πόλεμος φθοράς, μάχη φθοράς
23/04/2020 vouch, voucher, coupon υπόσχομαι, υποσχετικό, κουπόνι
20/04/2020 power humgry δηψασμένος για εξουσία
05/04/2020 lockdown γενικό κλείσιμο
01/04/2020 guarantine καραντινα, περιορισμός, σε καραντίνα, υποπεριορισμό
05/04/2020 peak κορύφωση, κορυφή
10/04/2020 social distancing κοινωνική απόσταση
05/04/2020 τζίρος, turnover
04/03/2020 available, availability, unavailable, unavailability διαθέσιμο, διαθεσιμότητα, μη διαθέσιμο, μη διαθεσιμότητα
17/04/2020 IoT, Internet of Things ΔιΕπ, Διαδικτυακή Επισύνδεση, επισύνδεσει, Διαδικτυακές Επισυνδέσεις, επισυνδέσεις
27/02/2020 mall, mall of πολυκατάστημα, εμπορικό κέντρο
01/04/2020 supermarket υπεραγορά
17/02/2020 gulf, colfos κόλπος
13/02/2020 Dunkerque, Dunkirk Δουνκέρκη
08/02/2020 EMI, electromagnetic interferance ΕΜΠ, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
01/02/2020 assistant referee βοηθός διαιτητής
01/02/2020 toll φόρος, τέλος, κόστος
27/03/2020 tuna, tunny τόννος, θύννος
01/02/2020 infer, inference συμπεραίνω, συμπέρασμα, συμπερασματικός
19/01/2020 solid, solid wood συμπαγές, συμπαγές ξύλο
19/01/2020 cannon, cannon fire κανόνι, κανονιοβολισμός
10/01/2020 lime μοσχολέμονο
09/01/2020 AU, Astronomical Unit ΑΜ, Αστρονομική Μονάδα
02/01/2020 U-turn αναστρέφω, αναστροφή
27/12/2019 engage and hedge εμπλοκή και αντιστάθμιση
25/12/2019 box κουτί, πυξίς, πύξος
18/12/2019 digital storytelling ηλ-αφήγηση, ηλεκτρονική αφήγηση
12/12/2019 imposter, impostor ψευδοπρόσωπος, ψευδοπρόσωπη, ψευδοπρόσωπο, ψευδοπροσωπία
09/12/2019 popcorn, popped corn, popcorns, pop-corn ποπ κορν, πατλάκια, πασπάτα, σιταροπούλλα, φακιόλες
26/11/2019 mandate εξουσιοδότηση, εξουσία, εντολή
26/11/2019 SSID, service set identifier ονομασία δικτύου, ταυτοποίηση δικτύου
02/01/2020 screen lock, screenlock, lock screen κλείδωμα οθόνης
16/11/2019 luetooth tracker, smart tracker, tracking tag εντοπιστής μπλούτουθ, ηλ-εντοπιστής
31/10/2019 demonym, gentilic δημωνύμιο, δημώνυμο
04/12/2019 OTH, over the horizon ΠΤΟ, πιτιο, πέραν του ορίζοντα
20/10/2019 digital immortality ψηφιακή αθανασία
20/10/2019 digital life ψηφιακή ζωή
10/10/2019 ethnolinguistics, ethnolinguist εθνογλωσσολoγία, εθνογλωσσολόγος
30/09/2019 dendrochronology δενδροχρονολόγηση, δενδροχρονολογία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS