Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

14/10/2017 vertical integration, horizontal integration κάθετη ολοκλήρωση, οριζόντια ολοκλήρωση
07/10/2017 exploding tarket εκρηκτικός στόχος
03/10/2017 backpack, rucksack, sackpack, bookbag σακίδιο, σχολικό σακίδιο, σχολική τσάντα
10/10/2017 gravity assist, gravitational slingshot, gravity boost βαριτική σφενδόνιση , βαριτική ώθηση
21/09/2017 infographic πληροφοριογράφημα
20/09/2017 windfall ανεμόπεφτο, ανεμόφερτο
16/09/2017 IED, improvised explosive device ΑΣΒ, αυτοσχέδια βόμβα
30/09/2017 4IR, Industry 4.0, fourth industrial revolution 4BE, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
10/09/2017 warhead, nuclear head εκρηκτική κεφαλή, εκρηκτικός κώνος, πυρηνική κεφαλή
10/09/2017 inform, information, misinform, misinformation πληροφορώ, πληροφορία, πληροφόρηση, παραπληροφορώ, παραπληροφορία, παραπληροφόρηση
12/09/2017 reverse psychology ανάστροφη ψυχολογία, ανάστροφη ψυχολόγηση
30/08/2017 DMZ, demilitarized one ΑΣΖ, ασιζι, αποστρατικοποιημένη ζώνη
27/08/2017 terminal emulation εξομοίωση τερματικού
24/08/2017 cryptocurrency κρυπτονόμισμα
22/08/2017 CDN, content delivery network ΣΔΠ, σύστημα διανομής περιεχομένου
17/08/2017 real economy πραγματική οικονομία
13/08/2017 a priori, a posteriori εκ προηγουμένου, εξ επομένου, προηγουμένως, επομένως
12/08/2017 fipronil ινολίνη
13/08/2017 decrypt, decrypted απεγκρύβω, απέγκρυψη
08/08/2017 arborist, tree surgeon, arboryculture δενδροκόμος, δενδροκομία
08/08/2017 tourist agent, tourist agency, travel agency tour operator τουριστικός πράκτορας, τουριστικό πρακτορείο, ταξιδιωτικό γραφείο, οργανωτής ταξιδιών
05/08/2017 carpet bombing σαρωτικός βομβαρδισμός, μαζικός βομβαρδισμός
31/07/2017 viewport στάση οθόνης
07/08/2017 RfI, requiest for information ΑιΠΠ, επιπί, αίτημα παροχής πληροφοριών
22/07/2017 most read πολυδιαβασμένο, πολυδιαβασμένα, πλδβσμνο
14/07/2017 utilty, utilisation, underutilisation χρήση, χρησιμότητα, χρησιμοποίηση, αξιοποίηση, υποχρησιμοποίηση, υπολειτουργία, υποεκμετάλλευση
26/06/2017 polymorphic virus πολυμορφικός ιός
24/06/2017 tax evation, tax avoidance φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή
23/06/2017 jet, eject, project, projection, jettison τζετ, ιέναι
17/06/2017 οπτικός κωδικός, δακτυλικός κωδικός, οπτικοδακτυλικός κωδικός, βιομετρικός κωδικός
29/06/2017 dark web, darkweb, dark internet, darknet σκοτεινός ιστός, σκοτεινό δίκτυο, σκοτεινό διαδίκτυο
16/06/2017 exessive force, overkill υπέρμετρη βία, υπερβολική ισχύς
12/06/2017 MOS, mobile operating system ΛΣΚ, λισικά, λειτουργικό σύστημα κινητού
20/06/2017 child labour εργοδότηση ανηλίκων, παιδική εργσία
18/06/2017 hatch, hatching, cross-hatch, cross hatched, crossed hatching γραμμοσκίαση, διαγράμμιση
05/06/2017 naturalization denaturalization πολιτογράφηση, αποπολιτογράφηση
28/05/2017 Graecopithecus γραικοπίθηκος, ελληνοπίθηκος
17/05/2017 cloud νέφος
23/05/2017 entity οντότητα
22/05/2017 necrocracy, necrolatry νεκροκρατία, νεκρολατρία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS