Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

13/12/2018 data silo, silo data φραγμένα δεδομένα, φραγμένη ΒΔ, φράσσω δδμενα
21/11/2018 DBA, database administrator ΔΒΔ, διαχειριστής βάσης δεδομένων
19/11/2018 intenet of things διaδίκτυο πραγμάτων
16/11/2018 slapstick, slapstick comedy διπλόξυλο, φαιδροκωμωδία
16/11/2018 rigor mortis, postmortem rigidity μεταθανάτια σκλήρυνση, μεταθανάτια ακαμψία
09/11/2018 traffic, trafficing κυκλοφορώ, κυκλοφορία, κυκλοφοριακός, κινώ, κίνηση, διακινώ, διακίνηση
09/11/2018 dennomismatise, demonetisation απονομισματοποιώ, απονομισματοποίηση
06/11/2018 motocycle gang ομάδα μοτοσικλετιστών, παρέα μοτοσικλετιστών
04/11/2018 cloud-headed, dreamer, daydreamer, πετά στα σύννεφα, αιθεροβάμονας, ονειροπόλος
20/10/2018 lands and grooves τούμπες και χαραγιές
16/10/2018 bluetooth tracker ανιχνευτής μπλούτουθ, ανιχνευτής ασμι
10/10/2018 state κατάσταση
10/10/2018 SSD, solid state drive ΟΣΚ, οδηγός συμπαγούς κατάστασης, οδηγός στερεάς κατάστασης
08/10/2018 refraction διδιάθλαση
07/10/2018 disposable income, disposable personal income διαθέσιμο εισόδημα, προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα, οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα
18/09/2018 psudocyesis, false pregnancy, phantom pregnancy, hysterical pregnancy, pregnancy scares ψευδοκύηση, ανεμαγκάστρι
05/09/2018 cloud management διαχείριση νέφους
29/09/2018 Αlethea αλήθεια
11/12/2018 Christ Χριστός
23/08/2018 stir fry τιναχτό τηγάνισμα, τηγανίζω τιναχτά
19/08/2018 Βικιλεξικό
13/08/2018 autonomic computing αυτόνομη υπολογιστική, αυτόνομος υπολογισμός, αυτόνομο σύστημα
13/08/2018 cognitive computing γνωστική υπολογιστική, γνωστικός υπολογισμός
07/08/2018 paymaster μισθοδότης
06/08/2018 nucleus, nuclear, nuclearize, nuclearization, denuclearize, denuclearization πυρήνας, πυρηνικός, πυρηνικοποιώ, πυρηνικοποίηση, αποπυρήνικοποιώ, αποπυρηνικοποίηση
09/07/2018 overkill υπερβολική δύναμη, υπερβολική ισχύς
15/07/2018 nerve gas, toxic gas, nerve agent νευροπαραλυτικό αέριο, νευροτοξικό αέριο, τοξικό αέριο, νευροπαραλυτική ουσία
05/07/2018 infinitesimal απειροελάχιστο
13/09/2018 planetesimal πλανητοελάχιστο
01/07/2018 sic, sic erat scriptum ούτως, έτσι, ούτως εγγράφει
06/11/2018 extreme sport ακραίο άθλημα
21/06/2018 protect, protection, protectionism, protectionist προστατεύω, προστασία, προστατευτισμός, προστατευτιστής
07/11/2018 biopic, biopicture βιοταινία, βιογραφική ταινία
07/06/2018 caerousel γύρω γύρω όλοι
05/06/2018 start bit, stop bit δυφίο έναρξης, δυφίο τέλους
04/06/2018 publisher, literary agent εκδότης, εκδοτικό πρακτορείο
30/05/2018 APIPA, Automatic Private IP Addressing ΑΠΔΔΠ, Αυτόματη Προσωπική Διεθυνσιοδότηση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου
30/05/2018 DHCP, Dynamic Host Conficuration Protocol ΠΔΣΞ, Πρωτόκολλο Δυναμικού Συνορισμού Ξενιστή
17/06/2018 mobile developer προγραμματιστής κινητών, προγραμματιστής τηλεφώνων
25/05/2018 GDPR, General Data Protection Regulation ΓΚΠΔ, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δδμνων

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS