Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΕΑ, Δέση και Ένθεση Αντικειμένων
OLE, Object Linking and Embedding
 
 

Πρόκειται για διαλειτουργικό σύστημα των Windows και Macintosh. Η IBM και Apple έχουν το OpenDoc. Με αυτά τα συστήματα πετυχαίνεται η διαλειτουργία μτξ δυο ή περισσότερων εφαρμογών.


Μπορεί σε ένα κείμενο να τοποθετηθεί ένα λογιστικό φύλλο ή μέρος του. Οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχικό λογιστικό φύλλο γίνεται ταυτόχρονα και στο λογιστικό φύλλο του κειμένου. Οι δυναμικές δέσεις όλο και αυξάνονται όχι μόνο σε εφαρμογές αλλά στο διαδίκτυο όπου πλέον τα πράγματα άρχισαν να συνδέονται και να διαλειτουργούν αυτόνομα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS