Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ταλαντώνω, ταλάντωση, ταλαντωτής
oscillate, oscillation, oscillator
 
 

Ταλάντωση είναι η συμπλήρωση ενός κύκλου κάποιου γεγονότος με μέτρο ένα σταθερό στοιχείο, συνήθως τον χρόνο. Η μετάβαση από το ελάχιστο στο μέγιστο μιας αξίας. Στο μέσο, συνήθως, είναι το 0, η αδράνεια. Ένα κύμα ανεβαίνει πάνω από το 0, ύστερα κατεβαίνει κάτω από το 0 και ύστερα επιστρέφει στο 0 συνήθως για να συνεχίσει. Αυτή είναι μια ταλάντωση. Χρησιμοποιείται στις μετρήσεις όλων των κυμάτων και των συχνοτήτων που είναι κύματα. (Χρειαζόμαστε τι ρήμα ταλαντώνω, -νομαι σ’ αυτή την περίπτωση και όχι το ταλαντεύω).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS