Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΣΑΔ, Ατομικότητα Σταθερότητα Απομόνωση Διάρκεια
ACID, Atomicity Consistency Isolation Durability
 
 

Ακόμα κι αυτόν τον διοικητικό οργανωτικό όρο οι ευφυείς μας μεταφραστές τον μετάφρασαν σε «Οξύ». Κάποιος απλώς τον μετέφρασε σε ACID.

Όχι. Πρόκειται για αρκτικόλεξο που συνοψίζει τα τέσσερα βασικά στοιχεία μιας οποιασδήποτε συνδιαλλαγής με υπολογιστές είτε ενδοεταιρικής είτε εξωεταιρικής. Συνδιαλλαγή είναι η αίτηση για στοιχεία, η κατ’ αίτηση παροχή τους, ή απλώς η παροχή τους. Μια επικοινωνία/συνδιαλλαγή πρέπει να έχει Ατομικότητα. Δεν πρέπει να τεμαχιστεί. Θα γίνει ολόκληρη ή δεν θα γίνει. Σε περίπτωση αποτυχίας όλα όσα έχουν γίνει ξεγίνονται, όλα επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση. Σημαντική είναι και η Σταθερότητα. Η συνδιαλλαγή πρέπει να επιφέρει σταθερά μιαν αλλαγμένη κατάσταση. Δε επιτρέπεται το «δε βαριέσαι αδερφέ». Κάθε συνδιαλλαγή πρέπει να γίνεται σε Απομόνωση, να μπορεί να σταθεί από μόνη της ανεξάρτητα με συσχετισμούς. Και τελικά πρέπει να έχει Δίαρκεια, δηλαδή να έχει τη δυναμική να επιζήσει όσο είναι αναγκαίο.

Αυτή είναι η ΑΣΑΔ που δεν έχει καθόλου οξύτητα.

Καταχώρηση: 17/03/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία