Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
focal point
σημείο επαφής, εστιακό σημείο
 
 

Όταν πρόκειται για ομάδες ανθρώπων, συνέδρια, επιτροπές, διεθνείς και εθνικές σχέσεις πρόκειται για σημείο επαφής. Ο ένας που αναλαμβάνει την επαφή με το κέντρο ή άλλα σημεία επαφής. Καλό οργανωτικό στοιχείο.
Όταν πρόκειται για φυσικές επιστήμες και στην οπτική πρόκειται για σημείο εστίασης ή εστιακό σημείο... Μπορεί να γίνει κάποια επικάλυψη στις χρήσεις.

Καταχώρηση: 11/09/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS