Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
AS, Autonomous System
ΑΣΥΣ, Αυτόνομο Σύστημα, Αυτόνομο Δíκτυο
 
 

Αυτόνομο σύστημα αποκαλείται μια ομάδα δικτύων κάτω από κοινή διαχείριση. Χρησιμοποιεί κοινές εσωτερικές πυλαίες διευθετήσεις για δρομολογήσεις και μόνο μια εξωτερική πύλη για επικοινωνία με άλλα συστήματα. Ουσιαστικά το διαδίκτυο αποτελείται από Αυτόνομα Συστήματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS