Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SAN, Storage Area Network
ΠΑΠ, Περιφερειακή Φύλαξη, Αποθηκευτικό Δίκτυο Περιοχής
.
 
 

Αντί για Τοπική Φύλαξη (DAS, Direct-Attached Storage) σε δίσκο η μνήμη δδμνων ακόμη και προγραμμάτων, προσφερόταν εδώ και καιρό η δυνατότητα Εξωτερικής Φύλαξης με ταχείες συσκευές και δίκτυα. Αυτό  γινόταν αρχικά σε περιφερειακό επίπεδο από κομιστές του ΠΥΔ (Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου) ή στο επίπεδο μιας εταιρείας/επιχείρησης. Τώρα αυτά όλα είναι σχεδόν παρωχημένα. Ζήτω το νέφος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS