Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δευτερεύων, υποσυσκευή
slave
 
 

Το πρωτεύων ή δευτερεύων προέρχεται από την μηχανική αντιγραφή δίσκων και ταινιών. Ο αρχικός δίσκος, το πρωτότυπο είναι «master» και τα αντίγραφα «slave». Στα ελληνικά είναι πρωτότυπο και αντίγραφα. Όταν πρόκειται για συσκευές πρωτεύουσα και δευτερεύουσα. Για σκληρούς δίσκους πρωτεύων, αυτός που φέρει το ΛΣ, και δευτερεύων αυτός που είναι απλώς αποθήκη.


   κύριος, πρωτεύων, κύρια συσκευή, πρωτότυπο               master

   πρωτεύων, δευτερεύων σκλ.δ.                           master, slave HDD             

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS