Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
active cell
ενεργός κυψελίδα, ενεργό κελί
 
 

Αναφέρεται στην κυψελίδα ενός λογιστικού φύλου στην οποία υπάρχει πρόσβαση και μπορεί να εκτελεστεί εργασία. Στην υπολογιστική «ενεργός» σημαίνει ότι υπάρχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο χώρο ή υπηρεσία και ότι μπορεί να γίνει εργασία.


ενεργό πρόγραμμα      active program
ενεργό παράθυρο, ενργό πλαίσιο   active window

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS