Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δυφιακός τελεστής
bitwise operator
 
 

Είναι ένας τελαστής που χειρίζεται μεμονομένα δυφία. Οι τελεστές όπως ο + (συν) χειρίζονται Οκτάδες. Αν είναι ανάγκη όμως ο προγραμματιστής να επέμβει σε δυφία μέσα σε Οκτάδα τότε πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα τελεστή διφίων.
Τέτοιο δεν διαθέτουν όλες οι γλώσσες προγραμματισμού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS