Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΙΔΙ, ιδι, Εικονικό Ιδιωτικό ΔΙκτυο
VPN, virtual private network
 
 

Ένα δίκτυο με πολλούς υπολογιστές δεν είναι ανάγκη να είναι καλωδιωμένο το ίδιο για να λειτουργήσει αυτόνομα ως δίκτυο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα καλώδια μιας εταιρείας τηλεφώνων ή και το διαδίκτυο κάτω από ασφαλείς συνθήκες με χρήση κωδικών και εγκρύψεις στην ανταλλαγή δδμνων. Αυτό το δίκτυο, που δεν είναι δίκτυο, είναι Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο. Και πολύ οικονομικό από πλευράς αποφυγής εξόδων σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS