Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
απόσταση χαρακτήρων
character spacing
 
 

Πρόκειται για επιλογή που προσφέρουν οι επεξεργαστές κειμένων για το πόσο πυκνά ή αραιά επιθυμεί κάποιος τα γράμματά. Υπάρχουν δυο επιλογές. Η αύξηση ή μείωση του διαστήματος, δηλαδή του κενού χώρου μεταξύ γραμμάτων.
 

 Η μείωση του διαστήματος μπορεί πάλυ να γίνει με δυο τρόπους με απλή συμπίεση ή με σύμπτυξη. Η συμπίεση απλώς μειώνει το διάστημα των γραμμάτων σε μια πρόταση ή παράγραφο. Στη σύμπτυξη όμως το ένα γράμμα μπαίνει μέσα στο άλλο αν υπάρχει χώρος. Η σύμπτυξη δεν προσφέρεται από όλους τους επεξεργαστές κειμένων και δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις γραμματοσειρές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία