Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΒΡΙΚ, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα
BRIC, Brasil, Russia, India, China
 
 

Οι τέσσερεις χώρες που λόγω της οικονομικής ανάπτυξής τους παρακολουθούνται από το δημαρχείο του Τιμπουκτού.

Καταχώρηση: 20/06/2011 23:54
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS