Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΠΡΑ, επαυξημένη πραγματικότητα
AR, augmented reality
 
 

Μα έχουμε πολλές πραγματικότητες; Όπως φαίνεται ναι. Ας πούμε ότι κοιτάζετε έξω από το παράθυρό. Ότι βλέπετε είναι πραγματικό σε πραγματικό χρόνο. Ας βάλουμε τώρα και έναν υπολογιστή να δει ακριβώς ότι βλέπετε εσείς σε πραγματικό χρόνο. Αυτός θα δει πολύ περισσότερα πράματα. Για παράδειγμα θα ξέρει και θα παρουσιάσει τις γεωγραφικές συνισταμένες του χώρου που κοιτάζει, με αισθητήρες θα μπορεί να καταγράψει ήχους που εσείς δεν ακούτε, θα φέρει στοιχεία σχετικά με την ιστορία του χώρου ή την αλλαγή του, πιθανόν να κατεβάσει εικόνες και γραφικά, να παρουσιάσει πώς φαίνεται το βράδυ ή το χάραμα. Αυτή είναι η επαυξημένη πραγματικότητα που βασικά είναι η πραγματικότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε φορτωμένη όμως με πολλές πραγματικότητες που δεν ξέραμε ή δεν είχαμε.

Καταχώρηση: 16/08/2011 10:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS