Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
perceptual computing
αντιληπτική υπολογιστική, αντιληπτικός υπολογισμός
 
 

Την είχαμε από καιρό, τελευταία όμως της δόθηκε όνομα. Είναι η ικανότητα ενός υπολογιστή ή ενός υπολογιστικού συστήματος να αναγνωρίζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Το σύστημα εκκίνησης αναγνωρίζει τα περιφερειακά, τα κομβοτάξια με τα οποία είναι συνδεμένο και καλεί το ΛΣ.


Τώρα το σύστημα προχώρησε λίγο παραπάνω. Πολλά στοιχεία που παλιά έπρεπε να τα εισάγουμε δια χειρός, όπως προσωπικές προτιμήσεις, επιθυμητές εφαρμογές, επιθυμητά ιστοτάξια και δήλτα, το σύστημα για ένα ή πολλούς χρήστες τάχει έτοιμα για τον κάθε ένα.


Είναι σαν τις αυτόματες ταχύτητες του αυτοκινήτου, λέει ο πλαϊνός ρουφώντας ηχηρά τον φραπέ του.

Καταχώρηση: 28/03/2015 09:41
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία