Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΥΜΚΟ, κιμκο, Κυβερνητικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός
GONGO, Governmental Non Governmental Organization, Government Organized Non Gobernmental Organization
 
 

Κοροϊδευτικός όρος για πολλούς ΜΚΟ που είναι ουσιαστικά μυστικοί κυβερνητικοί οργανισμοί.

Καταχώρηση: 07/11/2015 11:02
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS