Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
spacetime
χωροχρόνος
 
 

Έχουμε πλάτος, ύψος, βάθος που σχετίζονται μεταξύ τους. Αλλά έχουμε και χρόνο ως διάσταση που συμβατικά εθεωρείτο ανεξάρτητη. Αμ δε, είναι και αυτός μέρος του πλέγματος και λέγεται χωροχρόνος, μας λένε. Εντάξει.

Καταχώρηση: 28/02/2016 15:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS