Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
CAV, Constant Angular Velocity
ΣΓνΤ, σιγανιταυ, Σταθερή ΓωΝιακή Ταχύτητα
 
 

Η Σταθερή Γωνιακή Ταχύτητα εφαρμόζεται στην πρόσβαση σε δίσκους για εγγραφή ή λήψη δδμνων. Με αυτή τη τεχνική ο δίσκος περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα χωρίς διαφοροποίηση ως προς την περιοχή που βρίσκονται τα δδμνα, απόκεντρο ή περίκεντρο. Μ’ αυτό τον τρόπο οι εσωτερικές τροχιές είναι πιο συμπυκνωμένες από τις εξωτερικές αν ο δίσκος έχει γραφτεί με σταθερό ρυθμοχρονισμό.
 

Υπάρχει και Σταθερή ΓΡαμμική Ταχύτητα (ΣΓρΤ, σιγαροτάυ, CLV).
Τα ν και ρ τα προτείνουμε στα ακρωνύμια για διαφοροποίηση μεταξύ τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS