Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
yo, years old
χρ, ετ, χρόνος, χρόνων, έτος, ετών
 
 

Σντμεύσεις για το πόσων χρόνων ή ετών είναι ή έγινε κάτι. Πρδγμα: 2 εκ. ετ.

Καταχώρηση: 20/03/2017 09:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS