Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενδοδεσμός, εξοδεσμός
internal, eternal link
 
 

Αρχικάυιοθετήσαμε τον όρο δεσμός για οποιαδήποτε παραπομπή σε άλλη ιστοδιεύθυνση. Επικράτησε όμως ο όρος σύνδεσμός. Ντξ. Τον όρο παραπέπτης ας τον αφήσουμε  ως γενικό για οποιασδήποτε κίνηση στο δια δίκτυο.
 

Ο σύνδεσμος είναι η μεταφορά σε άλλο λήμμα μέσα στο ίδιο ιστοτάξιο ή από ένα ιστοτάξιο σε άλλο. Άρα έχουμε ενδοδεσμούς και εξοδεσμούς. Σε περίπτωση συγγενών ιστοταξιων όπως Wikιpiedia Wictionary, κα. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσαρμοσμένους όρους όπως Ενδσβικικός Δεσμός ή καλύτερα Βικιδεσμός.  Για τα ιστοταξια της MSN, δεμός MSN.

Καταχώρηση: 24/11/2017 06:15
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS