Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ESD, Electrostatic Discharge
ΗΣΕ, ηλεκτροστατική εκφόρτιση
 
 

Ο στατικός ηλεκτρισμός δημιουργείται συνήθως από την τριβή αντικειμένων. Συσσωρεύεται σε μορφή ηλεκτροστατικού φορτίου. Η ΗΣΕ είναι ακριβώς η εκκένωση αυτού του φορτίου η οποία αν δεν είναι ελεγχόμενη με κατάλληλες γειώσεις μπορεί να προξενήσει βλάβη σε ευπαθή κυκλώματα ή και πόνο στα χέρια κατά την χειραψία αν η εκκένωση γίνει μεταξύ ανθρώπων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία