Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
flat file
αδόμητος φάκελος
 
 

Ένας αδόμητος φάκελος είναι απλώς ένας φάκελος ή λήμμα σε μια ΒΔ που δεν έχει καμιά απαιτούμενη από το σύστημα δομή. Δεν έχει διασυνδέσεις, απλώς παραθέτει στοιχεία. Δεν έχει πεδία και δεν είναι μορφοποιημένος, απλώς περιέχει αυτό που περιέχει. Ένας φάκελος που παραθέτει απλό κείμενο, χωρίς μορφοποίηση και σημάνσεις είναι ένας αδόμητος φάκελος.
 

Το αδόμητο σύστημα φακέλων είναι άλλο πράμα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία