Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΡΑΝΤΑΡ, ραδιοεντοπιστής, ραδιοεντοπίζω, ραδιοεντοπισμός
RADAR, Radio Detection and Ranging
 
 

Ο Ραδιοεντοπισμός γίνεται με χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία αποστέλλονται συγκεντρωμένα προς μια κατεύθυνση. Με την πρόσκρουση σε οποιοδήποτε αντικείμενο σταθερό ή κινούμενο τα ραδιοκύματα σκορπίζονται. Μέρος τους, σε αδύναμη μορφή, επιστρέφει στην πηγή ή ανιχνεύεται από άλλες κεραίες.
Το σήμα ενισχύεται και με παραμέτρους το χρόνο αποστολής και λήψης και τη κατεύθυνση είναι δυνατός ο εντοπισμός του αντικειμένου καθώς και η μέτρηση της ταχύτητάς του.
Απο ακρωνύμιο γίνηκε σύντομα αρκτικόλεξο.


βλ. και Ηχοεντοπισμός

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS