Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
flow, flow of data
ροή, ροή δεδομένων
 
 

Είναι η ροή δδμνων μέσα σε ένα σύστημα, από τον δίσκο στη μνήμη από την μνήμη στον επεξεργαστή. Δδμνα μπορεί να είναι στοιχεία προς επεξεργασία, πρόγραμμα εφαρμογής ή εντολές.
Έχουμε και ροή δδμνων μεταξύ συστημάτων οπότε μιλούμε για ροή σε δίκτυο ή το δδκτυο.
Και πρσέξτε «σε ροή=on line» και «εκτός ροής=off line». Ωραία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS